Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-053UN


23-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 2

23.04.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
23.04.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
11.05.2018 r. – Pytania: pdf
Załączniki po korekcie dot. Pakiet nr 3, 8, 10: doc
29.05.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
30.05.2018 r. – Unieważnienie Pakiet nr 6: pdf
29.06.2018  –  WYNIKI I
10.07.2018 r. – Wyniki II: pdf
20.07.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 8: pdf
25.07.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM