Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-049 UN


17-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
17.04.2018 – SIWZ : PDF
17.04.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania

08.05.2018  –  odpowiedzi na pytania
18.05.2018  –  odpowiedzi na pytania

25.05.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCI

28.05.2018 – ZMIANA PROTOKOŁU Z OTWARCIA : PDF

06.06.2018 – WYNIKI – część I : PDF

18.06.2018 – WYNIKI – część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM