Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-048UN


23-04-2018

DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH
23.04.2018 – Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki do pobrania
09.05.2018 – Zmiana treści SIWZ
11.05.2018 – Pytania
29.05.20118 – Protokół z otwarcia
08.06.2018 – Wyniki

20.06.2018 – WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM