Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-047BN


23-04-2018

DOSTAWA SERWERÓW ORAZ  DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI Z URZĄDZENIEM UTM
23.04.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
23.04.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
Wzór protokołów dot. Pakiet 1-3: pdf
Wzór protokołu  dot. Pakiet nr 4: pdf
26.04.2018 r. – Zmiana terminu składnia ofert: pdf
26.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
02.05.2018 r. – Pytania: pdf
07.05.2018 r. – Pytania 2: pdf
08.05.2018 r. – Pytania 3: pdf
08.05.2018 r. – Zmiana terminu składnia ofert: pdf
08.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
15.05.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
12.06.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM