Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-045UN


20-04-2018

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II

20.04.2018  –  SIWZ    OGŁOSZENIE
  załączniki do pobrania

11.05.2018 r. – Pytania: pdf
Załączniki po korekcie dot. Pakiet nr 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6: doc
Załącznik nr 9 (Formularz Oferta): doc
15.05.2018 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
18.05.2018 r. – Korekta odpowiedzi na pytanie nr 6 w zakresie Pakietu nr 6: pdf
18.05.2018 r. – Załącznik po korekcie dot. Pakiet nr 6: doc

29.05.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

30.05.2018 – Unieważnienie Pakietu nr 4A: PDF

21.06.2018 – Unieważnienie Pakietu nr 3A : PDF

22.06.2018 – WYNIKI część I : PDF

02.07.2018 – Unieważnienie Pakietu nr 7 : PDF

04.07.2018 – WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM