Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-040BN


15-03-2018

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH
15.03.2018 – SIWZ
15.03.2018 – Ogłoszenie
Załączniki do pobrania
23.03.2018 – Pytania 1
23.03.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.03.2018  –  odpowiedzi na pytania
28.03.2018  –  korekta ogłoszenia
05.04.2018 – protokół z otwarcia
02.05.2018 – Unieważnienie Pakiet nr 7: pdf
04.05.2018 – Wyniki
08.05.2018 – Wyniki II

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM