Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-131BN


23-11-2017

DOSTAWA LEKÓW – 32
23.11.2017  –  SIWZOGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

27.11.2017  –  odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
04.12.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
07.12.2017  –  UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE
13.12.2017  –  UNIEWAŻNIENIE P.12

18.12.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM