Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-130BN


17-11-2017

DOSTAWA MONITORÓW

17.11.2017 r. – Ogłoszenie

17.11.2017 r. – SIWZ

17.11.2017 r. – Załączniki edytowalne

22.11.2017 r.  – Wyjaśnienia treści SIWZ

24.11.2017  –  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu

24.11.2017 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

01.12.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

12.12.2017 r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM