Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-128BN


27-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

27.11.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
27.11.2017 r. – SIWZ:pdf
Załączniki do SIWZ: doc
04.12.2017 r. – Pytania: pdf
Załączniki 1, 1A i 3 po korekcie: doc
04.12.2017 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
Protokół z otwarcia ofert: pdf
21.12.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM