Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-127BN


08-11-2017

DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I MASŁA

08.11.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
08.11. 2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
20.11.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
27.11.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM