Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-126BN


08-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKU OPERACYJNEGO CHIRURGII – JEDNORAZOWE ELEKTRODY DO TERMOABLACJI GUZÓW WĄTROBY”

08.11.2017- Ogłoszenie

08.11.2017- SIWZ

załączniki do pobrania

22.11.2017-  Protokół z otwarcia ofert

13.12.2017- Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM