Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-125 UN


07-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH 07.11.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
07.11.2017 r. – SIWZ, załączniki edytowalne
04.12.2017 r. – Zmiana treści SIWZ
14.12.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert
01.02.2018  –  unieważnienie P.2
01.02.2018  –  WYNIKI

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM