Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-119UN


27-11-2017

DOSTAWA LEKÓW 26
27.11.2017  –  SIWZOGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
07.12.2017  –  odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
ZMIANA OGŁOSZENIA
13.12.2017  –  odpowiedzi na pytania
14.12.2017  –  odpowiedzi na pytania
09.01.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
unieważnienie częściowe
22.02.2018  –  WYNIKI
22.02.2018  –  KOREKTA WYNIKÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM