Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-117UN


21-11-2017

DOSTAWA LEKÓW 24
21.11.2017  –  SIWZOGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

27.11.2017  –  zmiana SIWZ
13.12.2017  –  odpowiedzi na pytania
28.12.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
29.12.2017  –  unieważnienie częściowe

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM