Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-064 BN


29-06-2017

SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY WARSZTATOWEJ ORAZ OBUWIA NA SALE OPERACYJNE – A

29.06.2017 – SIWZ : PDF
29.06.2017 –  ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
10.07.2017 : zmiana terminu : PDF
10.07.2017 – Pytania : PDF
13.07.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF
28.07.2017 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 3: pdf
31.07.2017 r. – Wyniki: pdf
01.08.2017 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM