Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-052BN


26-06-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU -2
26.06.2017- OGŁOSZENIE
26.06.2017-  SIWZ
26.06.2017-Załączniki do SIWZ
04.07.2017- ZMIANA  OGŁOSZENIA W BIULETYNIE
04.07.2017-ZMIANA OGŁOSZENIA
10.07.2017- Odpowiedzi na pytania
13.07.2017- Protokół z otwarcia ofert
16.08.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM