Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-050BN


26-05-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WSTRZYKIWACZA, WKŁADÓW I ZESTAWÓW DO STRZYKAWEK MEDRAD

26.05.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
26.05.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
07.06.2017 r. – Protokół z otwarcia: pdf
07.06.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1: pdf
09.06.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM