Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-049BN


22-05-2017

DOSTAWA APARATÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – I A

22.05.2017 r. – Ogłoszenie: pdf

22.05.2017 r. – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

02.06.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf

05.06.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1: pdf

19.06.2017 – Unieważnienie Pakietu nr 2 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM