Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-047 BN


26-05-2017

SUKCESYWNA DOSTAWA WIELORAZOWEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ WIELORAZOWEJ ODZIEŻY BARIEROWEJ I OBUWIA NA SALE OPERACYJNE

26.05.2017 – SIWZ : PDF
26.05.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
29.05.2017 r. – Korekta ogłoszenia: pdf

07.06.2017 – Pytania 1 : PDF

12.06.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA
13.06.2017 – unieważnienie Pakietów nr 1,5 i 6 : PDF

03.07.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM