Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-043BN


15-05-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH

15.05.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
15.05.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
23.05.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
24.05.2017 r. – Korekta protokołu z otwarcia: pdf
01.06.2017 r. – Wyniki: Pakiet nr 2, 3 i 4: pdf
07.06.2017 r. – Wyniki: Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM