Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-042BN


16-05-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – 2
16.05.2017  –  SIWZ
16.05.2017  –  OGŁOSZENIE
17.05.2017- ZMIANA TREŚCI SIWZ
17.05.2017- KOREKTA OGŁOSZENIA
17-05-2017- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
24.05.2017r- ZMIANA TERMINU
24.05.2017r-KOREKTA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE
02.06.2017r- ODPOWIEDZI NA PYTANIA
07.06.2017r- PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
09.06.2017r- UNIEWAŻNIENIE PAKIETU NR 1
03.07.2017-WYNIKI -pdf
03.07.2017-UNIEWAŻNIENIE PAKIETU NR 2 i 7
24.07.2017- UNIEWAŻNIENIE PAKIETU NR 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM