Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-041 BN


15-05-2017

„DOSTAWA TESTÓW BIOLOGICZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”

15.05.2017 – SIWZ : PDF
15.05.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania

17.05.2017 – Zmiana SIWZ : PDF
17.05.2017 – Pytania 1 : PDF
19.05.2017 – Pytania 2 : PDF

24.05.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

29.05.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM