Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-037 BN


05-05-2017

NAPRAWA APARATU MRI VANTAGE ATLAS X MRT – 1503/W3 FIRMY TOSCHIBA

05.05.2017 – SIWZ : PDF
05.05.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania

09.05.2017 – Zmiana terminu : PDF
09.05.2017 – zmiana terminu ogłoszenie : PDF

10.05.2017 – Pytania: PDF

18.05.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

18.05.2017 – WYNIKI : PDF

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM