Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-034BN


26-04-2017

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

26.04.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
26.04.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc

05.05.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert: pdf
05.05.2017 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
05.05.2017 r. – Pytania: pdf
11.05.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
11.05.2017 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 4, Pakiet nr 5: pdf
26.05.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM