Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-029UN


12-04-2017

DOSTAWA LEKÓW 6
12.04.2017  –  SIWZ
OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
14.04.2017  –  korekta SIWZ
10.05.2017  –  odpowiedzi na pytania
23.05.2017  –  protokół z otwarcia ofert
26.05.2017  –  korekta protokołu z otwarcia ofert
26.05.2017  –  unieważnienie P.9 i 56
protokół z otwarcia ofert dodatkowych
17.07.2017  –  WYNIKI 1
19.07.2017  –  WYNIKI 2

WYNIKI 3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM