Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-027BN


05-04-2017

DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU O CZYSTOŚCI 99,99% WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO

05.04.2017 r. – Ogłoszenia: pdf
05.04.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc

12.04.2017 – PYTANIA : PDF
12.04.2017 – ZMIANA TERMINU : PDF
12.04.2017 – Ogłoszenie o zmianie terminu : PDF
19.04.2017  – Protokół z otwarcia ofert: pdf
27.04.2017 – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM