Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-026UN


11-04-2017

DOSTAWA LEKÓW 5
11.04.2017  –  SIWZ,
OGŁOSZENIE,
załączniki do pobrania
14.04.2017  –  korekta SIWZ
26.04.2017 – Pytania 1 : PDF
10.05.2017  –  odpowiedzi na pytania 2
19.05.2017  –  protokół z otwarcia ofert
19.05.2017  –  unieważnienie Pakiet nr 27
22.05.2017  –  korekta protokołu z otwarcia ofert
22.05.2017  –  uzupełnienie korekty protokołu z otwarcia o wyjaśnienie i podpisy
01.06.2017  –  protokół z otwarcia ofert dodatkowych
30.06.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM