Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-006BN


09-01-2017

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

09.01.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
09.01.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
17.01.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
18.01.2017 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 2, 3: pdf
27.01.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM