Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-81BN


18-07-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH18.07.2016r. – Ogłoszenie: PDF
18.07.2016r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania: doc
22.07.2016r. – Pytania: PDF
25.07.2016r.- Pytania2 i zmiana terminu: PDF
25.07.2016r. – Korekta Ogłoszenia: PDF
01.08.2016  –  unieważnienie P.6:pdf
10.08.2016  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM