Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-123BN


30-11-2016

DOSTAWA STACJI DICOM
30.11.2016  –  SIWZ
30.11.2016  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
07.12.2016  –  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
07.12.2016  –  ZMIANA OGŁOSZENIA
09.12.2016  –  ZMIANA SIWZ
09.12.2016  –  odpowiedzi na pytania

16.12.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

04.01.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM