Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-117 BN


18-11-2016

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 10 A

18.11.2016 – SIWZ : PDF
18.11.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
30.11.2016 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

02.12.2016 – unieważnienie Pakietu nr 3 : PDF
20.12.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM