Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-116BN


17-11-2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

17.11.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
17.11.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
25.11.2016 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
07.12.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM