Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-108BN


17-10-2016

DOSTAWA STACJI LEKARSKICH
17.10.2016  –  SIWZ
17.10.2016  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
24.10.2016  –  ZMIANA TERMINU
24.10.2016  –  KOREKTA OGŁOSZENIA
27.10.2016  –  ZMIANA TERMINU 2
27.10.2016  –  KOREKTA OGŁOSZENIA 2
03.11.2016  –  odpowiedzi na pytania
09.11.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

01.12.2016  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM