Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-099UN


01-08-2016

Dostawa odczynników – IX

01.08.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
01.08.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
24.08.2016 r. – Pytania: pdf
Załącznik nr 3 po zmianie: doc
07.09.2016 – ZP-12 : PDF
07.09.2016 – unieważnienie Pakietu nr 2 : PDF
12.09.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM