Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-098BN


30-09-2016

DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH DICOM

30.09.2016  –  SIWZ
30.09.2016  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
06.10.2016  –  ZMIANA SIWZ
ZMIANA OGŁOSZENIA
11.10.2016  –  odpowiedzi na pytania
14.10.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
24.10.2016  –  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM