Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-095 UN


21-09-2016

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – X

21.09.2016 – SIWZ : PDF
21.09.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
27.09.2016 – Pytania 1 : PDF
04.10.2016 – Pytania 2 : PDF
10.10.2016 – Pytania 3 : PDF
10.10.2016 – Zmiana treści SIWZ  – I – PDF
11.10.2016 – Zmiana treści SIWZ – II : PDF
Załącznik nr 16 po korekcie
14.10.2016 – Pytanie 4 : PDF

25.10.2016 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

26.10.2016 – unieważnienie Pakietów nr 2, 5 i 9 : PDF
02.12.2016 – WYNIKI : PDF
07.12.2016 – WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM