Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-090UN


29-08-2016

DOSTAWA LEKÓW 1529.08.2016r. – Ogłoszenie: PDF
29.08.2016r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania
15.09.2016  –  odpowiedzi na pytania
21.09.2016  –  odpowiedzi na pytania
30.09.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
09.11.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
18.11.2016  –  WYNIKI
21.11.2016  –  korekta wyników Pakiet nr 8
07.12.2016  –  ZMIANA WYNIKÓW Pakiet nr 20

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM