Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-082 BN


19-07-2016

Dostawa urządzeń medycznych – II

19.07.2016 – SIWZ : PDF
19.07.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
22.07.2016 – Pytania 1 : PDF
28.07.2016 – Pytania 2: pdf
29.07.2016 r. – Pytania 3 i zmiana terminu składania ofert: pdf
29.07.2016 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
12.08.2016 r. – Protokół z otwarcia ofert ZP-12: pdf
24.08.2016 r. – Unieważnienie Pakiet nr 6: pdf
24.08.2016 r. – Wyniki: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM