Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-080 BN


16-09-2016

BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, MODYFIKACJĄ ZASILANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW SZPITALA ORAZ DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC GŁÓWNYCH BUDYNKÓW DO WSPÓŁPRACY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ  I  WYKONAJ”

16.09.2016 – SIWZ : PDF
16.09.2016. – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Załącznik nr 14 : PDF
Załącznik nr 15 : PDF
Załącznik nr 16 część 1 – PDF
Załącznik nr 16 część 2 – PDF
Załącznik nr 17 : PDF
Załącznik nr 18 : PDF
Załącznik nr 19 : PDF
21.09.2016 – korekta ogłoszenia – PDF
21.09.2016 – informacja o wizji : PDF
21.09.2016  –  ZMIANA SIWZ
SIWZ PO ZMIANIE
Załącznik nr 14 : PDF
Załącznik nr 15 : PDF
Załącznik nr 16 część 1 – PDF
Załącznik nr 16 część 2 – PDF
Załącznik nr 17 : PDF
Załącznik nr 18 : PDF
Załącznik nr 19 : PDF
ZMIANA OGŁOSZENIA
Zmiana treści SIWZ – PDF
04.10.2016 – zmiana terminu II :  PDF
04.10.2016 – Pytania 1 : PDF
04.10.2016 – ogłoszenie o zmianie II : PDF
10.10.2016 – Pytania 2 : PDF
ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 : PDF, PDF, PDF
12.10.2016 – Zmiana terminu III : PDF
12.10.2016 – ogłoszenie o zmianie terminu III : PDF
18.10.2016 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

19.10.2016 – KOREKTA PROTOKOŁU OTWARCIA : PDF

15.11.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM