Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-079 UN


13-07-2016

Dostawa odczynników – VII

13.07.2016 – SIWZ : PDF
13.07.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
22.07.2016 – Pytania 1 : PDF
26.07.2016 – Zmiana ogłoszenia: pdf
18.08.2016 -ZP-12 : PDF
19.08.2016 – unieważnienie Pakietu nr 4 : PDF
26.08.2016 – WYNIKI część I : PDF
31.08.2016 – WYNIKI część II : PDF
04.10.2016 – unieważnienie Pakietu nr 3 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM