Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-077 BN


05-07-2016

Dostawa odczynników – VI

05.07.2016 – SIWZ : PDF
05.07.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
11.07.2016 – Pytania : PDF
14.07.2016 – ZP-12: PDF
22.07.2016 – unieważnienie Pakietu nr 3 : PDF
22.07.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM