Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-075 BN


22-06-2016

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH – II 

22.06.2016 r. – SIWZ : PDF
22.06.2016 r. – Ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
08.07.2016 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 1, 4: pdf
15.07.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM