Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-074 UN


27-06-2016

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI – II


27.06.2016 – SIWZ : PDF
27.06.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
15.07.2016 r. – Pytania: pdf
protokół z otwarcia ofert
09.08.2016 r. – Unieważnienie Pakietu nr 6: pdf
12.08.2016 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
12.08.2016  r. –  Unieważnienie P 1;3;6:pdf
24.08.2016 r. – Wyniki: pdf
26.08.2016 r. – Korekta wyników: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM