Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-070BN


14-06-2016

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI III

14.06.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
14.06.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
23.06.2016 – Pytania 1 : PDF
23.06.2016 – Pytania 2 : PDF
28.06.2016 – ZP-12 : PDF
07.07.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM