Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-065BN


03-06-2016

Dostawa stacji lekarskich – diagnostycznych z monitorami, komputerami
i oprogramowaniem
03.06.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
03.06.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
09.06.2016 r. – Zmiana SIWZ: pdf
09.06.2016 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
20.06.2016  –  ZMIANA OGŁOSZENIA:pdf
20.06.2016  –  Zmiana SIWZ:pdf
24.06.2016  –  odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:pdf
zmodyfikowany zał. nr 1 do pobrania
27.06.2016r  –  korekta odpowiedzi z dn.24.06.2016:pdf
22.07.2016 r. – Wyniki: pdf
04.08.2016 r. – Zawiadomienie o unieważnieniu wyników oraz unieważnieniu postępowania: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM