Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-064UN


28-06-2016

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 28.06.2016r. – Ogłoszenie: PDF
28.06.2016r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania: doc
08.07.2016 – Pytania 1, korekta SIWZ: PDF
13.07.2016r. – Korekta Ogłoszenia: PDF
22.07.2016r. – Pytania2: PDF
załączniki do pobrania po zmianie
12.08.2016  –  unieważnienie P.3
15.09.2016 – Unieważnienie pak. 5
15.09.2016 – Wyniki
20.09.2016 – Wyniki 2
22.09.2016 – Korekta wyników
22.09.2016r. – Korekta unieważnienia pak. 5
10.10.2016  –  unieważnienie Pakietu Nr 5

11.10.2016  –  WYNIKI 3

14.11.2016r. – Unieważnienie pak. nr 4

14.11.2016r. – Unieważnienie pak. nr 5

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM