Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-053BN


12-05-2016

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ dla ODDZIAŁU HEMATOLOGII
11.05.2016  –  SIWZ:pdf
11.05.2016  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
ARCHITEKTURA:pdf
ARCHITEKTURA PIWNICE:pdf
INST.ELEKTR.PIWNICE:pdf
INST.WENT-MECH.PIWNICE:pdf
INST.WOD-KAN PIWNICE:pdf
PROJEKT INST. ELEKTR.:pdf
PRZEDMIARY BUDOWLANE:pdf
PRZEDMIARY ELEKTRYCZNE:pdf
PRZEDMIARY WOD-KAN,CO,WENTYL:pdf
SPECYFIKACJE:pdf
EKSPERTYZA P-POŻ:pdf
TERMIN WIZJI LOKALNEJ:pdf
30.05.2016 – zmiana SIWZ:pdf
30.05.2016 – zmiana ogłoszenia:pdf
07.06.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf
16.06.2016  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM