Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-052BN


11-05-2016

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PORADNI HEMATOLOGICZNEJ
11.05.2016  – SIWZ:pdf
11.05.2016  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
ODDYMIANIE KLATKI CHODOWEJ:
PROJEKT:pdf
PRZEDMIAR:pdf
SPECYFIKACJE:pdf
PORADNIA:
BUDOWLANKA:pdf
ELEKTRYKA:pdf
KLIMAT-WENT:pdf
PRZEDMIARY:pdf
SPECYFIKACJE:pdf
WOD-KAN:pdf
TERMIN WIZJI LOKALNEJ:pdf
23.05.2016  –  UZUPEŁNIENIE SIWZ i ZMIANA TERMINU:pdf
23.05.2016  –  ZMIANA OGŁOSZENIA:pdf
03.06.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf
03.06.2016  –  zmiana terminu składania ofert:pdf
03.06.2016  –  zmiana ogłoszenia 2:pdf

14.06.2016  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM