Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-051 UN


20-04-2016

Dostawa odczynników – III

20.04.2016 – SIWZ : PDF
20.04.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
05.05.2016 – Pytania :PDF
09.05.2016 – zmiana ogłoszenia : PDF
Załączniki do pobrania po korekcie
11.05.2016 – Pytania 2 : PDF
11.05.2016 – Pytania 3 : PDF
30.05.2016 – ZP-12 : PDF
31.05.2016 – unieważnienie Pakietów nr 6,7 i 13 : PDF
22.06.2016 – unieważnienie Pakietu nr 1 : PDF
22.06.2016 – Wyniki część I – PDF
23.06.2016 – unieważnienie Pakietu nr 8 : PDF
23.06.2016. – Wyniki część II – PDF
27.06.2016 – unieważnienie Pakietu nr 10 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM