Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-049BN


12-04-2016

Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni II

12.04.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
12.04.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
19.04.2016 r. – Pytania: pdf
Skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ: doc
28.04.2016 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 1, 3, 4: pdf
02.05.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM